Návrh – záverečný účet obce za rok 2019

Upravené
09. jún 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
1. júna 2020