Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zverejnené 30. júna 2021.
Bez úpravy .