Uznesenie vlády k predĺženiu núdzového stavu

Zverejnené 30. decembra 2020.
Bez úpravy .