Transparentný účet ZMOS na pomoc Ukrajine

Zverejnené 4. marca 2022.
Bez úpravy .