Tlačová správa k sčítaniu domov a bytov za BBSK

Zverejnené 25. septembra 2020.
Bez úpravy .