sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Zverejnené 7. januára 2021.
Bez úpravy .