Preskočiť na obsah

Projekt – dobudovanie zberného dvora

Zverejnené 27.12.2023.

Názov projektu: Dobudovanie zberného dvora

Názov príjemcu: Mýto pod Ďumbierom

Výška poskytnutej dotácie: 40 000,- €

Rok poskytnutia dotácie: 2023

Tento projekt bol zrealizovaný s podporou Environmentálneho fondu

www.envirofond.sk