Petícia za zachovanie NsP Brezno v doterajšom rozsahu poskytovaných zdravotníckych činností a jej zaradenie do siete kategorizovaných nemocníc II. úrovne

26.1.2023 zverejnil/a myto_obec.

https://bit.ly/3RmoNgV online petícia