Opatrenia v súvislosti s varianatom Omikron platné do 19.1.2022

Zverejnené 13. januára 2022.
Bez úpravy .