merače rýchlosti aj v našej obci

Zverejnené 8. augusta 2022.
Bez úpravy .