Asistované sčítanie obyvateľstva – upozornenie

Zverejnené 3. mája 2021.
Bez úpravy .