vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 21.4.2020