výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa riaditeľky MŠ