Udalosti

Uskutočnené a plánované udalosti v obci Mýto pod Ďumbierom.

Čisté Slovensko

V spolupráci so Správou NAPANT sa uskutoční víkendové čistenie prírody v chotári obce Mýto pod Ďumbierom. Zraz účastníkov je v sobotu 24.septembra 2022 o 9.00 hod v zbernom dvore obce.

Uskutočnila sa So 24.9 09:00

Odstávka EE 29.7.2022

Vybavuje linka 0800 159 000Obecný úrad Mýto podDumbierom22-17656Mýto pod Dumbierom 64Mýto pod DumbieromV Žiline, 27.06.2022bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniachdistribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenskádistribucná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obciuvedené v prílohe tohto listu.v zmysle ustanovenia § 31 odsek… Čítať viac

Uskutočnila sa Pi 29.7 08:00