Samospráva

Ako vybavíte

Hlavný kontrolór

Obecné zastupiteľstvo

Obecný úrad

Odpadové hospodárstvo

Právomoci a kompetencie

Starosta obce

Štatút obce

Zverejnené 28. mája 2019.
Bez úpravy .