Organizácie

Cirkvi

Dobrovoľný hasičský zbor obce

Materská škola

Mikroregión

Obecná knižnica

Školská jedáleň

Združenia a organizácie

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 9. júla 2021.