VZN č. 2/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o náhradnom zneškodňovaní žúmp

Zverejnené
29. septembra 2016
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 2/2014

Prílohy